• (+8428)39722757 - 0903040978
  • Giờ làm việc: 7g30-18:00

Dây Nị Bọc Vải

Liên hệ

Với chất liệu bằng vải kết hơp phụ liệu để tạo ra một sản phẩm tuyệt đẹp

Thông tin sản phẩm

Dây nịt bọc vải đủ loại đủ kích thước theo yêu cầu của từng sản phẩm 

Sản phẩm liên quan